Strajk nauczycieli – na niespotykaną dotąd skalę w całej Polsce odbywa się strajk nauczycielek i nauczycieli. 8 kwietnia 2019 przed Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się wiec poparcia pracowników środowiska akademickiego dla strajkujących nauczycieli.
Wiec zorganizowała Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Jagiellońskim.