Life

Documentary photography, street photo – pictures have taken in Paris, London, Budapest, Krakow, Lisbon, York, Porto.Fotografia dokumentalna, człowiek w fotografii, street photo – zdjęcia z powyższej galerii wykonane były w Paryżu, Londynie, Budapeszcie, Krakowie, Yorku i w Porto.

H&H Color Lab