Jak uchwycić ten moment, kiedy dziecko przestaje być dzieckiem, kiedy bunt i gniew zaczynają być w pełni integralnymi częściami bytu. Jak uchwycić moment, w którym młody człowiek coraz bardziej próbuje wyrwać się do samodzielności? Do samostanowienia? Do buntu zdolni są tylko ludzie prawdziwi wolni. Tego Ci życzę.