Bielanka to mała wioska koło Gorlic w Beskidzie Niskim . Zamieszkują ją Polacy i Łemkowie – rdzenni mieszkańcy tych okolic. Przez lata żyli w zgodzie i harmonii. Pozornie. Bo gdy tylko Łemkowie złożyli wniosek o wprowadzenie dwujęzycznego zapisu nazwy wsi, to w Polakach obudziły się demony…

Więcej na ten temat w najbliższym Tygodniku Powszechnym.

Jacek Taran

Nz. Stefan Hladyk – lider mniejszości łemkowskiej.
fot. Jacek Taran/Tygodnik Powszechny