Pierwszy wpis w tym roku miał być zupełnie inny. Dzisiaj proszę o ciszę, ale nie proszę o milczenie. Nie można milczeć, kiedy wokół dzieje się tyle zła. Dzisiaj najważniejsze zadanie dla nas wszystkich, to być dobrym. Prezydent Adamowicz – otwarcie popierał przyjmowanie uchodźców, pełne prawa dla osób LBGT, tolerancję i szacunek dla każdego człowieka. Pamiętajmy o tym i róbmy dobro – to jest najważniejsze
Kraków – 14.01.2019