Tylko pada i pada na to miejsce w środku Europy. Upalny lipiec, lato 2011.
Miała być Parada Nowoorleańska, a było kino i z parady jedynie „Oda do Radości”. Dobre i to.

Kraków, deszcz, para nowoorelanska, rynek, sukiennice, jacek taran

Kraków, deszcz, para nowoorelanska, rynek, sukiennice, jacek taran
Kraków, deszcz, para nowoorelanska, rynek, sukiennice, jacek taran
Kraków, deszcz, para nowoorelanska, rynek, sukiennice, jacek taran
Kraków, deszcz, para nowoorelanska, rynek, sukiennice, jacek taran